Til beboere; Innspill til lekeplassen

Kjære beboere i Grønvold Allè borettslag!

Screen Shot 2015-06-03 at 00.36.44

Under ekstraordinær generalforsamling i Grønvold Hageby Borettslag torsdag 21.mai 2015 ble forslag til vedtak 1 i sakspapirene «Planen om ny lekeplass på eksisterende område» vedtatt med kvalifisert flertall.

Vedtaket setter store føringer for jobben som skal gjøres og utformingen av lekeplassen.

Lekeplasskomiteen ønsker å invitere alle beboere til å komme med innspill på justeringer innenfor de rammene som alternativ 1 gir.

Lekeplasskomiteen har identifisert noen justeringsmuligheter:

- Plassering av port(er) inn til lekeplassen

- Endelig plassering av apparater

Innspillene vil bli vurdert i samråd med styret utifra de rammene generalforsamling har gitt. Videre vil vi be prosjektleder fra Lek&Trivsel om hans vurdering av mottatte innspill, basert på hans erfaring.

For å sikre at alle innspill blir vurdert ta skriftlig kontakt gjennom styremail:

gronvoldhageby@styrerommet.net

Frist for innspill: Fredag 5 juni.

Tid for siste befaring før byggestart er ikke satt enda, men vil skje innen kort tid. Byggestart estimert uke 24.

Mvh Lekeplasskomiteen

 

Det er ikke åpent for kommentarer.