Nøkkel til redskapsbod

Da har Grethe i 9G tatt på seg det ærverdige oppdraget med å være sjef for redskapsboden. Hun har ordenssans og bor nærmest redskapsboden.
Bare hun og vaktmester har nøkkel nå.

Det er ikke åpent for kommentarer.