Info fra Styret: Dato for generalforsamling og vårdugnad

Her kommer informasjon fra styremøtet som ble avholdt 10. februar.

Generalforsamling og beboermøte 2016
Hold av datoen for årets generalforsamling som vil bli avholdt tirsdag 10. mai. Etter generalforsamlingen vil det bli avholdt beboermøte. Forslag til saker som skal opp til generalforsamling og/eller beboermøtet bes sende Styret innen 4. april.

Vårdugnad avholdes søndag 17. april kl 11.00
Vi gleder oss til årets vårdugnad. I år satser vi på at søndag 17. april blir en fin vårdag å rydde fint i hagebyen vår. Det vil bli leid inn containere. Har noen ønsker/forslag til oppgaver, er det bare å sende dette inn – eller diskutere på Facebooksiden vår.

Husleieøkning
Styret har funnet det nødvendig å øke husleien med 5% fra 1.7.2016 for å opparbeide midler til fremtidige vedlikeholdsprosjekter.
Dette utgjør ca 200 kr/mnd for de største enhetene. Eventuelle spørsmål/kommentarer kan tas på årsmøtet eller rettes til Styret.

Hagebier
Kari og Pia vil delta på biekurs 8. mars. Forhåpentligvis vil hagebyens første bier komme på plass denne sommeren. Ved spørsmål er det bare å ta direkte kontakt med Pia (Skevik) eller Kari (Kolltveit).

Informasjonen her er også sendt ut på epost og lagt ut på vår Facebookside.

Det er ikke åpent for kommentarer.