Vedlikehold og utbygging

Hagebyen vår står på Byantikvarens Gule Liste, det vil si at vi bor i hus som er bevaringsverdige. Derfor er fasadeendringer ikke tillatt, med mindre det skjer i overensstemmelse med brl.styret, Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten. Alle slike endringer krever tillatelse fra samtlige overnevnte, etter skriftlig søknad. Styret søkes først.

Med fasadeendringer menes endringer av eksisterende dør- og vindusåpninger, endringer av eksisterende sprosser på vindusflater, innsetting av hagedører, innsetting av overlysvinduer, innsetting av kjellervinduer, montasje av markiser, endringer og/eller ombygginger av utvendige trapper og fasadetilsluttende hageskiller, samt endringer av farger på dører, vinduer og murte flater.

Forandringer som berører bygningens eksteriør – herunder oppsetting av private radio- og TV-antenner, parabolantenner, markiser mv, er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke.

Hageboder kan settes opp etter avtale med styret. Borettslaget har avtale med Flügger på Fyrstikktorget. De gir beboerne rabatt på maling osv. De har også liggende nummeret på husenes gulmaling og bodenes/hageskillenes brunbeis. Vedlikehold og beising av trapper og hageskiller er beboers ansvar, men borettslaget holder beis. Den kan fås ved henvendelse til vaktmester.

Maling til mur: Flügger Facade Betong Base 1 i farge 1371 Åker
Terrassebeis: Flügger 96 Classic Base II i farge U-424 Dark Brown
Brun bodmaling og brune vinduskarmer: Farge U-336 Dark Brown