Hagegruppa

Skjøtselsmanual og bevaringsplan

Hagegruppa i Grønvold Hageby har utarbeidet en skjøtselsmanual med tilhørende bevaringsplan for trær, med formål om å sikre rett skjøtsel og bevaring av grøntanlegget i hagebyen. Bakgrunnen for arbeidet er et ønske om å få en helhetlig plan for bevaring og utvikling av grøntanlegget tilknyttet hagebyen, både fra et estetisk, funksjonelt og miljømessig perspektiv.

Les dokumentet her


Hagebybarna

Det bor flere titalls barn i hagebyen, de er aktive fotballspillere, skigåere, skøyteløpere - grønnsaksdyrkere, kremmere og birøktere. I 2016 oppdaterte vi lekeplassen ved hjelp av et tilskudd fra Sparebankstiftelsen - og den er blitt et flott samlingspunkt for de minste barna i nabolaget.

16114824_10154542535619335_6124932852893276792_n.jpg

Hagebybarna på Facebook

Hagebybarna har en egen gruppe på Facebook, hvor det byttes klær, lånes sykkelhjelmer og arrangeres uhøytidelige utflukter i lokalområdet og Østmarka. Hvis du er nyinnflyttet med barn, finner du gruppen her.

17359062_1085110011595634_263711270747793270_o.jpg

Barnas parsellhage

Etter omtrent enstemmig vedtak på Generalforsamlingen i 2015, besluttet beboerene i hagebyen å gi en av fellesområdene til hagebyens yngste, og nå kan alle barn som ønsker det, dyrke sine egne grønnsaker i barnas parsellhage! Ønsker du en parsellhage, kontakt "hagegruppa i grønvold hageby" på Facebook eller Miriam Haddeland Paulsen i nr 9.