Styret i Grønvoll Hageby

Styreleder Per Juell

Har du henvendelser til styret, send en mail til gronvoldhageby@styrerommet.net eller ring Per Juell på 467 65 538


Nestleder Mathias Eick

Parkeringsansvarlig.

E-post:
mathiaseick@gmail.com


Styremedlem Julie Hoff 

E-post:
julie.hoff@akerbiomarine.com


Styremedlem Kjetil Bendiksen

E-post:
kjetilbendiksen@gmail.com


Styremedlem Tormod Rasten

E-post:
tormod_rasten@hotmail.com


Varamedlem Kari Westersund

E-post:
kari.westersund@getmail.no


Varamedlem Julie Aas Rye

E-post:
julieaas.rye@gmail.com


Valgkomité

Bente Roli, Astrid Krogtoft, Maria Laundal og Elisabeth Dahl Hansen 


Hagegruppa

Hagegruppa tar vare på det som vokser inne i Hagebyen og har ansvaret for “Barnas parsellhage” og er behjelpelige med råd og tips til beplantning og beskjæring av trær.

Medlemmer
Miriam Haddeland Paulsen
Julie Aas Rye
Eirik H. Paulsen
Sondre LP
Brøbart Sørlie
Eva-Mari Andersen
Kari Kolltveit
Caroline Lytskjold
Kristine Laundal
Kari Westersund
Iveta Rasten
Marit Ann Hansen


Arkitektgruppa

Veronica Berge
Henrik Width Kristiansen
Petter Nordahl

Fra styret: Per Juell